راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج

راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

راه‌اندازی این کارگاه باعث میشه حداقل ۵ جوان مشغول به‌کار بشن!

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ مهر ۱۳۹۵

190

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.