راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج

راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

راه‌اندازی این کارگاه باعث میشه حداقل ۵ جوان مشغول به‌کار بشن!

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۱۰ مهر ۱۳۹۵

190

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.