مرمت و بازسازی خانه خشتی در روستای مروار

موسسه نیکوکاری مهرآفرین

مرمت و بازسازی خانه خشتی در روستای مروار

بازسازی خانه ای به امید فردایی بهتر

12,820,000 ریال

از 43,700,000 ریال هدف

لغو شد

۰۶ تیر ۱۳۹۴

50

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.