خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

موسسه خیریه یاوران ایتام

خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

خانواده‌ای در بم خانه‌شان را آتش نابود کرده و اینک نوبت ماست تا آبادش کنیم.

112,020,000 ریال

از 112,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

79

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.