خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

موسسه خیریه یاوران ایتام

خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

خانواده‌ای در بم خانه‌شان را آتش نابود کرده و اینک نوبت ماست تا آبادش کنیم.

‎ریال112,020,000

از ‎ریال112,000,000 هدف

موفق شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

79

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.