فاز سوم راه اندازی کتابخانه کوچک کلاسی منطقه محروم

موسسه خیریه نهال مهر امید

فاز سوم راه اندازی کتابخانه کوچک کلاسی منطقه محروم

فاز سوم راه اندازی کتابخانه کوچک کلاسی برای دانش آموزان مستعد مناطق محروم جنوب کشور(میناب) جهت توانمندسازی آنان

‎ریال268,900,000

از ‎ریال268,900,000 هدف

موفق شد

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.