تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

معلم تو شبکه‌ اجتماعیش گفته بود مدرسه دستگاه‌کپی نداره. براشون تهیه کنیم.

18,530,000 ریال

از 18,530,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ تیر ۱۳۹۶

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.