مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

یعقوب ذاکری درباغی

مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

خانه فرهنگ روستای خشک آّباد مکانی برای کتابخانه، آموزش و سرگرمی کودکان و نوجوانان مستعد روستا

22,060,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

تا پایان

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.