مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

یعقوب ذاکری درباغی

مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

خانه فرهنگ روستای خشک آّباد مکانی برای کتابخانه، آموزش و سرگرمی کودکان و نوجوانان مستعد روستا

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۰۵ شهریور ۱۳۹۸

39

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.