هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

انجمن دوستداران کودک پویش

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

برای گسترش و بهبود فعالیت‌های آموزشی برای کودکان کار می‌خواهیم خانه‌ای برای آن‌ها بسازیم

‎ریال107,530,000

از ‎ریال107,530,000 هدف

موفق شد

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.