تامین بخشی از هزینه های درمانی یک کودک مبتلا به دیابت

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

تامین بخشی از هزینه های درمانی یک کودک مبتلا به دیابت

تامین بخشی از هزینه های بستری محمدعرفان که به تازگی به دیابت مبتلا شده است.

‎ریال148,500,000

از ‎ریال148,500,000 هدف

موفق شد

۰۲ بهمن ۱۴۰۱

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.