تهیه دارو برای ۱۰ روستای محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه دارو برای ۱۰ روستای محروم

با مبلغی کوچک می‌شه کلی بیمار در مناطق محروم رو نجات داد!

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۶

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.