تهیه اقلام خواب برای خانواده های معلول و بی بضاعت

موسسه خیریه پیام امید دشتستان

تهیه اقلام خواب برای خانواده های معلول و بی بضاعت

این موسسه در نظر دارد برای 30 خانواده معلول و بی بضاعت اقلام خواب تهیه کند.

‎ریال80,340,000

از ‎ریال279,600,000 هدف

تا پایان

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.