کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

بابك صداقت كمال

کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

یک شهر بسیج شده است تا گل بدهی.

‎ریال64,600,000

از ‎ریال64,600,000 هدف

موفق شد

۰۸ آبان ۱۳۹۷

5

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.