تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

خيريه حضرت عباس (ع)- طبس

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

هیچ تکیه‌گاهی محکم‌تر از پدر نیست!

49,000,000 ریال

از 49,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۵

6

مشارکت‌کننده


این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.