تامین هزینه درمان سرطان پدر خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه درمان سرطان پدر خانواده

پدرها حامی و پشتوانه خانواده هستن. حالا نوبت ماست پشتوانه این پدر مهربون باشیم.

35,000,000 ریال

از 35,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۲ شهریور ۱۳۹۵

60

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.