حمایت از کودکان نیازمند در حوزه ی خدمات بیمارستانی

خیریه التیام

حمایت از کودکان نیازمند در حوزه ی خدمات بیمارستانی

طرحی برای اهدای لبخند به کودکان؛ در این طرح تعدادی از مددجویان کودک نیازمند به خدمات بیمارستانی حمایت می شوند.

‎ریال107,600,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

موفق شد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

28

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.