هزینه نگهداری از بیمار قلبی،ریوی برای ۶ماه

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

هزینه نگهداری از بیمار قلبی،ریوی برای ۶ماه

هزینه نگهداری ومراقبت از بیمار قلبی ،ریوی،انسداد روده بزرگ و... برای مدت ۶ ماه موضوع این پروژه است .

‎ریال101,100,000

از ‎ریال101,100,000 هدف

موفق شد

۲۱ دی ۱۳۹۷

39

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.