کمک هزینه ترخیص به دلیل سرطان روده

خیریه التیام

کمک هزینه ترخیص به دلیل سرطان روده

کمک هزینه ترخیص پدری 53 ساله از بیمارستان که با سرطان روده درگیر می باشند.

‎ریال10,800,000

از ‎ریال10,800,000 هدف

موفق شد

۱۲ تیر ۱۴۰۲

3

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.