کمک هزینه ترخیص پدری از بیمارستان

خیریه التیام

کمک هزینه ترخیص پدری از بیمارستان

کمک هزینه ترخیص پدری ۶۰ ساله که به علت بیماری قلبی جراحی قلب باز انجام داده است.

‎ریال16,200,000

از ‎ریال16,200,000 هدف

موفق شد

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.