تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

مادر سرپرست خانواده، برای تامین هزینه عمل جراحی خود نیاز به کمک ما دارد.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

4

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.