تامین هزینه درمان معلولان

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین هزینه درمان معلولان

دارو فروشِ خسته دلان را دکان کجاست!

107,600,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ دی ۱۳۹۸

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.