تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

برق شادی رو به خانواده‌های روستایی هدیه بدهیم.

24,320,000 ریال

از 64,600,000 ریال هدف

لغو شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۸

21

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.