تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

برق شادی رو به خانواده‌های روستایی هدیه بدهیم.

‎ریال24,320,000

از ‎ریال64,600,000 هدف

لغو شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۸

21

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.