تهیه سبد غذایی نوروز برای نیازمندان شهرستان نهبندان

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه سبد غذایی نوروز برای نیازمندان شهرستان نهبندان

برق شادی رو به خانواده‌های خراسان جنوبی هدیه بدهیم.

8,151,000 ریال

از 55,000,000 ریال هدف

لغو شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.