تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند در منطقه محروم ومرزی

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند در منطقه محروم ومرزی

تامین جهیزیه برای دختری نیازمند روستایی در منطقه محروم ومرزی کشور

‎ریال376,400,000

از ‎ریال376,400,000 هدف

موفق شد

۰۵ آذر ۱۴۰۲

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.