تامین وسایل‌ گرمایش برای زنان‌سرپرست‌خانوار و معلولین

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین وسایل‌ گرمایش برای زنان‌سرپرست‌خانوار و معلولین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...

100,800,000 ریال

از 100,800,000 ریال هدف

موفق شد

۲۴ دی ۱۳۹۵

234

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.