تهیه کفش و لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند

رضا صادقی بمرود

تهیه کفش و لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند

تهیه و توزیع 100 بسته کفش و لباس گرم برای نیازمندان و ایتام مرزنشین با توجه به فرا رسیدن فصل سرما

139,800,000 ریال

از 139,800,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ آذر ۱۳۹۷

74

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.