تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

مؤسسه خیریه حضرت عباس (ع) قصد دارد هزینه‌های پزشکی ۲۵ معلول کم‌توان را تأمین کند.

‎ریال71,000,000

از ‎ریال70,000,000 هدف

موفق شد

۲۵ آذر ۱۳۹۶

49

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.