تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

مؤسسه خیریه حضرت عباس (ع) قصد دارد هزینه‌های پزشکی ۲۵ معلول کم‌توان را تأمین کند.

71,000,000 ریال

از 70,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ آذر ۱۳۹۶

49

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.