تامین هزینه داروی کودکان فلج مغزی

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین هزینه داروی کودکان فلج مغزی

وقت گل دادن لبخند شما نوبهار دل من می شکفد

51,100,000 ریال

از 113,000,000 ریال هدف

لغو شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

50

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.