تهیه سبدغذایی سال نو برای مادران سرپرست خانواده

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه سبدغذایی سال نو برای مادران سرپرست خانواده

مادران سرپرست خانواده والاترین هدفشان ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان است

55,000,000 ریال

از 55,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۷ اسفند ۱۳۹۵

54

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.