خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ مهر ۱۳۹۶

104

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.