تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

گرمای شدید منطقه کویری طبس رو برای هموطنامون دلپذیر کنیم.

‎ریال25,000,000

از ‎ریال25,000,000 هدف

موفق شد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.