تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

اگر یتیمی دل شکسته را دیدی بر گونه فرزند خود بوسه مزن

59,010,000 ریال

از 59,010,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ فروردین ۱۳۹۷

62

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.