ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

استقلال و رشد زنان سرپرست خانواده یعنی پرورش فرزندان و آیندگان بهتر.

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

81

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.