ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

استقلال و رشد زنان سرپرست خانواده یعنی پرورش فرزندان و آیندگان بهتر.

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

81

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.