تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

خيريه حضرت عباس (ع)- طبس

تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

خانه‌ای آراسته به فرش رنگین و آرام برای ایتام فراهم کنیم.

5,131,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

لغو شد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

24

مشارکت‌کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.