تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس

می خواهیم با دستان توانگر شما برای کودکان cp و فلج مغزی طبس ویلچر و کالسکه تهیه کنیم تا رنج گوشه گیری و ناتوانی آنان را از بین ببریم.

10,672,200 ریال

از 62,400,000 ریال هدف

تا پایان

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.