۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

خيريه حضرت عباس (ع)- طبس

۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

نوروز را با عشق به دیگران آغاز کنیم

80,000,000 ریال

از 80,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

49

مشارکت‌کننده


این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.