توانیتو (همیارِ مهر) سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

وحید رجبلو

توانیتو (همیارِ مهر) سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

توانیتو(همیارمهر) یک وب‌سایت تجمیع خدمات قابل ارائه برای توانیابان (معلولین) است که توسط وحید رجبلو ایجاد شده است.

‎ریال90,511,910

از ‎ریال90,511,910 هدف

موفق شد

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

1

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.