خانه ای به وسعت مهر بسازیم

نیکوکاری ‌مهربانه

خانه ای به وسعت مهر بسازیم

خانواده ای زلزله زده در آوج که پدر معلول و از کار افتاده است، خانه ۲۰ متری شان را میخواهند به ۴۰ متر گسترش دهند

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ اسفند ۱۳۹۶

31

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.