ساخت سرپناه برای معلولین و از کارافتادگان

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

ساخت سرپناه برای معلولین و از کارافتادگان

حمایت از ساخت چند دستگاه آپارتمان برای معلولین و از کارافتادگان شوش دانیال استان خوزستان

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۲ آبان ۱۳۹۴

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.