توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

نیکوکاری ‌مهربانه

توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

۱۱٪ از جمعیت کشور معلول‌اند و ۷۰٪ از آن‌ها بیکار

‎ریال150,000,000

از ‎ریال150,000,000 هدف

موفق شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

105

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.