تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

خانواده‌هایشان تردشان کرده‌اند، مهر شما می‌تواند گرمای آغوش خانواده‌شان باشد.

35,000,000 ریال

از 35,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

20

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.