تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

خانواده‌هایشان تردشان کرده‌اند، مهر شما می‌تواند گرمای آغوش خانواده‌شان باشد.

‎ریال35,000,000

از ‎ریال35,000,000 هدف

موفق شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

20

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.