تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

با ویلچر برقی به راحتی می‌تونه مدرسه بره.

40,000,000 ریال

از 40,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ دی ۱۳۹۵

41

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.