تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

با ویلچر برقی به راحتی می‌تونه مدرسه بره.

‎ریال40,000,000

از ‎ریال40,000,000 هدف

موفق شد

۲۵ دی ۱۳۹۵

41

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.