تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

وقتی بچه بودیم عاشق نوروز بودیم و لباس‌های نو. از کودکان یتیم دریغش نکنیم.

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

115

مشارکت‌کننده


این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.