تهیه سرپناه موقت برای خانواده ای بی سرپرست در بم

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه سرپناه موقت برای خانواده ای بی سرپرست در بم

یه خانواده پرجمعیت و بی سرپرست در بم بعلت شرایط نامناسب زندگی شان و نداشتن مکانی برای زندگی نیازمند یک کانکس هستند.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.