سقفی محکم برای باران

آسایشگاه معلولین خانه باران سبزوار

سقفی محکم برای باران

خانه باران، سقفی استوار با مهربانی شما عزیزان، برای پسران ناتوان ذهنی که "تنها شما قهرمان زندگی شان هستید".

93,000,000 ریال

از 93,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ آذر ۱۳۹۷

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.