تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

حبیب دولت زاده

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

محمدرضا فقط 5 سالشه. تحمل این همه درد و رنج خیلی براش زوده. اما فقط درد و رنج نیست، برای تهیه دارو نیاز به کمک داره. کمکش کنیم

27,515,001 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

لغو شد

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

48

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.