نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

حبیب دولت زاده

نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

مگه از نفس کشیدن چیز مهمتری هم هست؟

‎ریال75,300,000

از ‎ریال75,300,000 هدف

موفق شد

۲۸ آذر ۱۳۹۷

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.