هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

انجمن دوستداران کودک پویش

هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

کمک کنیم کودکان کار حاشیه جنوب شرق تهران نیز از امکانات سلامت برخوردار شوند.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۷ بهمن ۱۳۹۶

7

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.