تهیه بسته‌های سلامتی برای کودکان کار آجرپزی شمس‌آباد

آرزو وصله چی

تهیه بسته‌های سلامتی برای کودکان کار آجرپزی شمس‌آباد

گاهی خدا می خواهد با دست تو، دست دیگر بندگانش را بگیرد. دست یاری ما را در ایجاد زندگی سالم برای کودکان کار آجرپزی‌ها رها نکنید.

11,530,000 ریال

از 80,700,000 ریال هدف

تا پایان

19

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.