تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

انجمن حمایت از کودکان کار

تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

مراکز انجمن حمایت از کودکان کار نیاز به دستگاه کپی و پرینتر دارن تا خدمات بهتری به کودکان ارائه بدن.

12,289,372 ریال

از 54,000,000 ریال هدف

لغو شد

۱۶ آبان ۱۳۹۶

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.