کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

انجمن دوستداران کودک پویش

کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

توانمندسازی فرهنگی و ارتقاء بهداشت خانواده کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

‎ریال39,000,000

از ‎ریال39,000,000 هدف

موفق شد

۱۵ دی ۱۳۹۳

62

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.