آموزش به کودکان نیازمند با بازی

موسسه تسهیلگران افق دانش اکنون

آموزش به کودکان نیازمند با بازی

کودکان بازی را دوست دارند، آموزش از طریق بازی برایشان لذت بخش است.

‎ریال301,100,000

از ‎ریال301,100,000 هدف

موفق شد

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.